Now showing items 1-20 of 26

 • Ant Colony Optimisation for Performing Computational Task in Cellular Automata 

  Bidlo, Michal; Korgo, Jakub (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  A method is presented for the design of cellular automata rules by means of ant algorithms. In particular, Elitist Ant System and a~modified MAX-MIN Ant System are applied to search for transition functions of 1D cellular ...
 • Celulární automat v dynamickém prostředí 

  Bendl, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou evoluce celulárního automatu schopného sebeopravy po poškození vlivem externího prostředí. Popisovaná metoda je založená na algoritmu celulárního programování a využívá i principů ...
 • Celulární automat v evolučním procesu 

  Hejč, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o využití evolučních algoritmů společně s technikou developmentu v celulárních automatech. Popisuje základní principy jednotlivých nástrojů a následně se zaměřuje na jednu specifickou oblast ...
 • Comparison of Evolutionary Development of Cellular Automata Using Various Representations 

  Bidlo, Michal (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  A comparative study is presented regarding the evolutionary design of complex multi-state cellular automata. In particular, two-dimensional cellular automata will be considered in combination with pattern development problem ...
 • Diskrétní simulace programovatelných systémů 

  Mynář, Pavel
  Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů nad touto knihovnou. Knihovna je ...
 • Editor a simulátor silničního provozu pomocí celulárních automatů 

  Vašátko, Libor
  Tato práce se zabývá celulárními automaty, především jejich aplikací v oblasti simulace dopravy. Z existujících simulačních modelů jsou analyzovány modely Nagel-Schreckenberg a Brake-light, pro které je navrženo rozšíření ...
 • Emergentní chování celulárních automatů 

  Říha, Michal
  Práce se zabývá simulací emergentního chování v celulárních automatech, konkrétně problémy majority, synchronizace a šachovnice. Pro řešení je využito evolučních algoritmů.
 • Evoluční návrh pohybujících se objektů 

  Baláž, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím evolučních technik k nalezení takových vlastností prostředí, které umožní objektu v tomto prostředí provádět pohyb dle zadaných parametrů. Prostředím, které je v této práci uvažováno, ...
 • Evoluční návrh simulátoru založeného na celulárních automatech 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh simulátoru založeného na celulárních automatech, který je schopen předpovědet chování komplexního prostorového systému. Tato predikce je založena na dostupních datech a přechodové funkci získané ...
 • Interaktivni simulace s využitím technologie Flash 

  Látal, Pavel
  Práce se zabývá vytvořením šesti interaktivních simulací pomocí technologie Flash. Vytvořené interaktivní simulace jsou následující: rozšířená varianta Conwayova celulárního automatu realizovaná v ortogonální a hexagonální ...
 • Kalibrace mikrosimulačního modelu dopravy 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou mikroskopické simulace dopravy. Součástí práce je návrh a implementace mikrosimulačního modelu, který je založen na celulárním automatu a vychází z modelu Nagel-Schreckenberg. Model podporuje ...
 • Kalibrace vysokorychlostní mikrosimulace dopravy 

  Korček, Pavol
  Tato disertační práce je zaměřena na vysokorychlostní simulace dopravy a jejich přesnou kalibraci pomocí různých typů dopravních dat. Práce se po úvodním popisu motivace pro samotný výzkum nejdříve věnuje současnému stavu ...
 • Mikroskopická dopravní simulace s GUI 

  Fülöp, Tibor
  V současnosti se silniční doprava výrazně rozvíjí a narůstá počet vozidel na komunikacích. Cílem práce je navrhnout mikroskopický simulátor silniční dopravy s grafi ckým uživatelským prostředím, se kterým bude možné ...
 • Nové techniky evoluce celulárních automatů 

  Ormandy, Adam
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom prechodových funkcií celulárnych automatov postavených na podmienkových pravidlách. Práca predstavuje nový algoritmus ESP a jeho porovnanie s existujúci evolučnými technikami, konkrétne ...
 • Optimalizace návrhu celulárních automatů 

  Jílek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na evoluční návrh celulárních automatů a jeho optimalizaci. Nejprve jsou popsány evoluční algoritmy, celulární automaty, a poté je rozebrán jeden z možných nových postupů pro reprezentaci ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Procedurální generování struktur typu dungeon 

  Šipoš, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit knihovnu pro procedurální generování dungeonů a webovou aplikaci pro její praktické využití. Knihovna nabízí konfigurační rozhraní, generování výstupu podle ...
 • Realistický model oblohy 

  Brtník, Jan
  Simulace přírodních fenoménů jako jsou mraky, kouř, oheň a voda je jednou z nejdůležitějších oblastí výzkumu v počítačové grafice. Mraky jsou esenciální součástí každého virtuálního prostředí, přidávají důležitý vizuální ...
 • Robust Image Encryption Based on Balanced Cellular Automaton and Pixel Separation 

  Tralic, D.; Grgic, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  The purpose of image encryption is to protect content from unauthorized access. Image encryption is usually done by pixel scrambling and confusion, so process is possible to reverse only by knowing secret information. In ...
 • Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech 

  Daniš, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru lesního požáru založeného na celulárních automatech. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen ...