Now showing items 1-2 of 2

  • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

    Korgo, Jakub
    Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...
  • Realistický simulátor kruhových objezdů 

    Molnár, Miroslav
    Neustálý nárůst silniční dopravy zvyšuje požadavky na ni a přináší nové problémy. Nalezení vhodných řešení vyžaduje detailní zkoumání silniční dopravy. Cílem práce je návrh a implementace mikroskopického simulátoru kruhových ...