Now showing items 1-1 of 1

  • Dopady spotřební daně z lihu na dovozce doplňků stravy v ČR 

    Ondroušková, Simona
    Bakalářská práce se zabývá problematikou dovozu doplňků stravy ze zemí Evropské unie a z třetích zemí podléhajících spotřební dani z lihu. První část je zaměřena na teoretické poznatky týkající se nepřímých daní, harmonizaci ...