Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace výrobních procesů 

    Halas, David
    Tato práce se zabývá modelováním různých typů výrobních linek. Modelování je prováděno pomocí matematického programování a simulačního přístupu. Optimalizační výpočty jsou většinou realizovány s pomocí programu GAMS. ...
  • Optimalizační modely s aplikacemi v organizaci výroby 

    Mauder, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá lineární celočíselnou optimalizací v problémech organizace výroby pomocí matematického programování. Tento nástroj je použit pro hledání optimálních rozvrhů výroby pro průchod více zakázek firmou ...