Now showing items 1-2 of 2

  • Asfaltové směsi typu SMA s R - materiálem 

    Machel, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně ...
  • Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový 

    Coufalíková, Iva
    Disertační práce se zabývá možnostmi přidání R-materiálu do asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový (SMA), která se stále více prosazuje díky své dobré odolnosti vůči trvalým deformacím a velkému dopravnímu ...