Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční návrh pohybujících se objektů 

    Baláž, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím evolučních technik k nalezení takových vlastností prostředí, které umožní objektu v tomto prostředí provádět pohyb dle zadaných parametrů. Prostředím, které je v této práci uvažováno, ...