Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace elektroerozivního hloubení při technologii výroby vyměnitelných břitových destiček SK 

  Gábor, Radek
  Tato diplomová práce nahlíží do problematiky elektroerozivního hloubení. Dále se pak zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček slinutého karbidu a aplikací elektroerozivního hloubení při této technologii.
 • Frézovací nástroje ze slinutých karbidů 

  Havran, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Štefek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. V prvním bodě je uvedeno několik zásadních inovací již používaných nástrojů pro základní obráběcí operace, kterými je soustružení, frézování ...
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Návrh technologie pro obrábění součásti "víko-příruba" 

  Chlád, Luboš
  V návrhu technologie součásti víko je zpracován rozbor součásti, návrh polotovaru a technologie výroby. Jsou zvoleny konkrétní stroje a nástroje pro výrobu, dále je vypracován technologický postup výroby. Na závěr je ...
 • Obrábění inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu 

  Urbánek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlastností, využití a problematiku frézování Inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu. V teoretické části této práce byla provedena studie superslitin a požadavků na jejich ...
 • Ostření a výroba standardních nástrojů na CNC brusce Walter 

  Martinek, Petr
  Bakalářská práce představuje moderní pětiosý CNC stroj HELITRNIC POWER od firmy Walter Maschinenbau GmbH, který je určený pro přeostření a výrobu rotačních, řezných nástrojů. V projektu jsou uvedeny nejčastěji používané ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Foltýn, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na povlakované slinuté karbidy, metody povlakování a vlastnosti povlaků. V první části práce je uvedeno základní rozdělení nástrojových materiálů, včetně popisu jejich vlastností a možností ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí 

  Kakáč, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím ...
 • Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů 

  Rusz, Radek
  V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu ...
 • Technologie výroby vrtáku 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá technologií výroby stupňovitého vrtáku ze slinutých karbidů. Zpracovává základní metody a informace technologie broušení. Slinuté karbidy jsou stále častější volbou materiálu pro obrábění v mnoha průmyslových ...
 • Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Jašek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD a CVD povlaků při čelním symetrickém frézování. V teoretické části je popsána charakteristika slinutých karbidů, technologie frézování a charakteristika povlakovacích metod. ...
 • Výroba kovového těsnicího kroužku na CNC obráběcím stroji 

  Kubíček, Dominik
  Teoretický rozbor možností výroby kovového kruhového tesnenia na CNC obrábacom stroji. Výber najvhodnejšej technológie a analýza postupu výroby, zahrňujúca výber materiálu, nástrojov a nastavenia podmienok obrábania.
 • Zvýšení životnosti náhradních dílů strojů zpracujících půdu 

  Černín, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením životnosti dílů určených pro kultivaci půdy. Práce hodnotí stávající možnosti zlepšení užitné hodnoty opotřebitelných náhradních dílů. Praktickými zkouškami budou podložena doporučení ...