Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

  Zdráhala, Radim
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tvrdost je mechanická vlastnost každého kovového materiálu, která ovlivňuje jeho chování. Existuje mnoho metod měření. Každá má své výhody, nedostatky a možnosti použití. Nejznámější jsou zkoušky dle Brinella, Vickerse a ...
 • Moderní soustružnické nástroje 

  Franc, Aleš
  Tato práce je zaměřena na moderní soustružnické nástroje. Počátek se věnuje historii a vývoji soustružnických nástrojů. Další část se zabývá geometrií nástroje. Následuje popis nástrojových materiálů, konstrukce a rozdělení ...
 • Optimalizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči 

  Mangl, Petr
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia předkládá způsob optima-lizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči. V teoretic-ké části je rozebrána teorie broušení včetně brousicích kotoučů a základní ...
 • Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů 

  Kocúrek, Ondřej
  Práce se zabývá shrnutím typů a vlastností povlaků používaných ke zvýšení řezivosti a životnosti nástrojů ze slinutých karbidů. Dále pak řešením problému vylamování břitů při obrábění trubkových konců plášťů s přerušením ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Salajka, Jaroslav
  Cílem této práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků v oblasti řezných materiálů, zejména vyhodnocení a porovnání pracovních možností, které přední světoví výrobci doporučují pro efektivní využití a ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...