Now showing items 1-6 of 6

 • Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin 

  Urbánek, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových ...
 • Centrum volného času Brno 

  Kubačka, Jan
  Cílem tohoto projektu byl návrh komplexu pro volnočasové aktivity. Tento pozemek, který je mírně svažitý na jih, se nachází v městě Brně, v části Nový Lískovec, v současném parku mezi ulicemi Chironova a Plachty. Po zvážení ...
 • Modifikace plniva cementotřískových desek alternativními vláknitými plnivy 

  Dywor, Michal
  V cementotřískových deskách se jako plnivo běžně užívá třísek jedlového nebo smr-kového dřeva. Zvyšující se nároky kladené na stavební materiály nutí technology vyvíjet nové druhy kompozitních materiálů využívající i ...
 • Optimalizace složení matrice cementotřískových desek při využití alternativních surovinových zdrojů 

  Roháček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností zužitkování surovin z alternativních zdrojů pro výrobu cementotřískových desek. V teoretické části jsou podrobně rozebrány možnosti modifikace složení cementotřískových desek s důrazem ...
 • Smuteční obřadní síň Líšeň 

  Chytková, Alžběta
  Cílem projektu bylo vytvořit důstojné místo pro poslední rozloučení, které navazuje na stávající hřbitov v Brně Líšni. Celý návrh bere ohled na nelehkou životní situaci návštěvníků a především na provozní správnost. Stavba ...
 • Thermal Resistance of Bonded Facade Joints 

  Liška, Pavel; Šlanhof, Jiří; Nečasová, Barbora (EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014-12-01)
  Mechanical joints are the most frequently used option in the construction of vented facades. However, bonded joints are becoming a viable and accessible alternative. This article deals with the issues connected with testing ...