Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza požadavků na bydlení 

  Caletková, Alžbeta
  Diplomová práce analyzuje soudobé požadavky na bydlení z pohledu uživatelů bytů, vyhodnocuje významnost vybraných požadavků na bydlení a jejich závislost na vybraných proměnných. Teoretická část definuje pojem životní ...
 • Energetická náročnost budov a oceňování nemovitostí 

  Holub, Petr; Trubačík, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností budovy a její cenou; byla prezentována v rámci konference ExFoS ve dnech 24.–25. 1. 2019. V práci jsou představeny zahraniční studie v této oblasti a jejich ...
 • Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí 

  Vránová, Petra
  Tato bakalářská práce ve svém úvodu představuje problematiku vlastnictví a pořízení rezidenční nemovitosti z pohledu právního systému, realitního trhu, ocenění nemovitosti a možností financování. Hlavní část této práce se ...