Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami 

    Žigárdy, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou ekonomickou interpretaci matematických modelů prezentující závislosti kontinuálního vývoje indexu PX (Český akciový index) a kontinuálními vývoji pěti významných ...
  • Ropa jako zdroj energie 

    Maršík, Jaroslav
    Tato bakalářská práce má podat o ropě komplexní přehled, je adresována výhradně široké veřejnosti. Je rozdělena do šesti částí, první část popisuje jakýsi obecný úvod, jak a kde ropa vzniká a jaké základní druhy existují. ...