Now showing items 1-2 of 2

  • IPO akcií z pohledu investorů 

    Nekovář, Tomáš
    Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
  • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

    Řezníček, Pavel
    Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...