Now showing items 1-20 of 27

 • Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně 

  Havlík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou sakrálního prostoru v Brně Líšni, kde je požadavek na stavbu kostela jako součást střediska Salesiánů. Součást problematiky využití území je i stavba farního a komunitního domu jako ...
 • Galerie moderního umění 

  Aulisa, Marco
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie předmětu Ateliérové tvorby AG032 a konstrukční studie předmětu Komplexního projektu AG036. Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby Galerie moderního umění. ...
 • Galerie moderního umění 

  Husárová, Anette
  Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. ...
 • Hudební klub v Brně 

  Modlitba, Zdeněk
  Tématem projektu je návrh novostavby hudebního klubu v lokalitě Brno-střed, Obilní trh. Parcela se nachází ve svahu pod hradem Špilberk. Návrh vychází z otevřenosti vůči Obilnímu trhu a veřejnosti, snaží se upoutat, vtáhnout ...
 • Increasing Population (μ + λ)-CMA-ES with Centre and Elitism (IPOP!+) 

  Wineberg, Mark; Opawale, Samuel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Elitism has previously been introduced to the CMA-ES family of algorithms, where the “’,’ selection operator is replaced by the “+” selection operator. Here we investigate in detailed the addition of elitism to IPOP. ...
 • Kohoutovice - městská část tří center 

  Formánková, Anna
  Práce v úvodní části stručně nastiňuje historický i současný vývoj městské části Kohoutovice z hlediska historických událostí a urbanistického rozvoje. Následně se však práce zaměřuje na podrobnou analýzu tří potenciálních ...
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Urbánek, Libor
  Architektonické řešení reaguje na největší problémy současného stavu. Těmi jsou zejména příliš mnoho funkcí v jednom objektu a s tím související nepřehledný provoz, nízká konstrukční výška a špatné prosvětlení. Eliminováním ...
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Friml, Jan
  Projekt si klade za cíl navrhnout rekonstrukci (transformaci) objektu kulturního centra v centru města Kopřivnice. Analyzuje a rozšiřuje nabídku funkcí a navyšuje kulturní i estetickou hodnotu objektu i okolí a řešeny jsou ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Foltýn, Kryštof
  Nárožní parcela v blízkosti centra Brna. Základní myšlenou řešení území je doplnění stávající proluky ulice Bratislavské a Staré. Polyfunkční dům, knihovna a bytové domy ve vnitrobloku. Součástí návrhu je také řešení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hájková, Martina
  Diplomová práce popisuje cíle a podmínky pro založení střediska volného času pro děti a mládež. Vychází z analýzy trhu z hlediska potenciálních zákazníků a konkurence. Analyzuje potřebu finančních prostředků na základě ...
 • Polyfunkční objekt 

  Matoušek, Radek
  Projekt zpracovává návrh polyfunkčního domu – sportovního centra pro sportovní využití. Polyfunkční dům je situován ve městě Česká Skalice a jeho kapacita je asi 140 lidí. V budově jsou tyto prostory: 2 squashová hřiště, ...
 • Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra 

  Bartoňková, Barbara
  Návrh obytného celku v postindustriální oblasti Zábrdovic nese hlavní úlohu v návratu bydlení do města a jeho blízkého okolí. Historicky chudá čtvrť s pozadím industriálního panoramatu v sobě skýtá velký potenciál pro ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Kratochvilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá dostavbou a aktivací území v návaznosti na historické centrum města Kyjov. Součástí návrhu je práce se stávajícím městským brownfieldem a rozsáhlým parkem, který tvoří téměř polovinu řešeného ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Horňasová, Tereza
  Téma diplomové práce vychází ze závěrů předdiplomové práce, která se snažila najít ztracený potenciál obce Strachotín a nastínit její možný rozvoj. Strachotín se nachází ve významné vinařské oblasti. Proto je potenciál ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Kalvoda, Vít
  Urbanistická studie se zabývá návrhem nové městské čtvrti na území, kde dříve stála textilní továrna Tepna Náchod. Celková plocha řešeného území (včetně stávající zástavby) je 10,35 ha. Mým záměrem bylo vytvořit novou ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Michalíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Obr, Patrik
  Tématem diplomové práce je návrh křesťanského komunitního a duchovního centra u kostela sv. Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Stavební program odpovídá spádové oblasti Kunčiček a jeho součástí je stávající budova ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Iarmolinska, Violetta
  Řešena lokalita se nachází ulici Libušina třída, Brno - Kohoutovice. Společensko – kulturní centrum s radnici bude sloužit jako dominanta území. Kvůli své formě, rostoucí do hora, dobře zachycuje výškový charakter okolní ...
 • Sportovní a společenské centrum-rekonstrukce 

  Štěpančík, Ondřej
  Diplomová práce řeší rekonstrukci společenského centra v obci Částkov, kde bylo předmětem práce snížení energetické náročnosti budovy a uzpůsobení dispozice stavby novému účelu užívání. Je navrženo zateplení obálky budovy, ...
 • Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Havlíčkův Brod v letech 2014 a 2015 

  Vojíř, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá srovnáním cen rodinného domu v Havlíčkově Brodě v letech 2014 a 2015. Úkolem je zjistit a posoudit vliv lokality na cenu rodinného domu. Tento rodinný dům se nachází v okrajové části města a ...