Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty 

    Onderková, Veronika
    Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným v oblasti lezeckého sportu. Záměr je zpracován podle teoretické části, která obsahuje obecnou strukturu ...