Now showing items 1-13 of 13

 • Bytový dům - vytápění 

  Vyhnánek, Jan
  Bakalářská práce se skládá z částí teoretické a početní. V teoretické částí se zabývám různými způsoby vytápění v bytových domech. Početní část se zabývá návrhem jednotlivých částí otopné soustavy v bytovém domě. Pro ...
 • Kogenerace 

  Pawlitko, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kogenerace. Na začátku práce jsou popsány hlavní principy a uplatnění kogenerace. Dále jsou uvedeny různé druhy výroby elektřiny a tepla včetně srovnání výhod a nevýhod dané ...
 • Návrh vytápění budovy s uplatněním procesu informačního modelování 

  Horák, Jiří
  Obsahem této diplomové práce je zpracování vytápění bytového domu ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. K zpracování byl použit program Revit, ve kterém byly provedeny i některé výpočty. Dále byla ověřena korektnost ...
 • Optimalizace topné soustavy v bytovém domě 

  Akrman, David
  Diplomová práce řeší hydraulické vyregulování stávající otopné soustavy bytového domu. Jedná se o objekt osmi nadzemních podlaží o rozměrech 21,0 x 26,0 m. Soustava uceleně vytápí celý objekt bytového domu. Vytápění je ve ...
 • Otopná soustavy objektu studentských kolejí 

  Peichl, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové ...
 • Polyfunkční dům 

  Holub, Ondřej
  Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje ...
 • Polyfunkční dům v Brně Medlánkách 

  Písařík, Jan
  Diplomová práce “Polyfunkční dům v Brně Medlánkách“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Polyfunkční dům je navržen jako samostatně stojící dům s plochou střechou. Jedná se o nepodsklepený čtyřpodlažní objekt. V ...
 • Teplonosné látky tepelných soustav 

  Ženožička, Filip
  Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...
 • Vytápění administrativní budovy 

  Jurka, Vít
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody zrekonstruované administrativní budovy v Brně. Jedná se o zateplený nepodsklepený objekt, který má tři nadzemní podlaží o rozměrech 36,4 x 20,0 m. Návrh optimálního systému ...
 • Vytápění objektu zámecké sýpky Blansko 

  Křikava, Michal
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody zrekonstruované budovy Zámecké sýpky Blansko. Jedná se o objekt, který má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. O rozměrech 27 x 11,1 m. Vytápění je řešeno deskovými ...
 • Vytápění šachového klubu s ubytováním 

  Brada, Stanislav
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody šachového klubu v Brně. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Vytápění je řešeno převážně otopnými tělesy. Otopná soustava je podle světových stran rozdělena na ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.
 • Vytápění ubytovacího zařízení 

  Akrman, David
  Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody novostavby penzionu. Jedná se o objekt o třech nadzemních podlaží a rozměrech 30,0 x 23,5 m. Návrh optimálního systé-mu vytápění je řešen uceleně pro celý objekt. Vytápění ...