Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru 

    Růčka, Martin
    Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho ...
  • Odstředivý korečkový elevátor 

    Caletka, Tomáš
    V této bakalářské práci je řešen konstrukční návrh odstředivého korečkového elevátoru s dopravní výškou 6,5 m a dopravním výkonem 40 000 kghod-1. Práce je zaměřená především na funkční výpočet elevátoru, pomocí kterého je ...