Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic 

  Stejskal, Jiří
  Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model ...
 • Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie 

  Sloupenský, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá novým přístupem návrhu oběžného kola, lopatky a spirály odstředivého čerpadla. Matematický model proudění v meridiálním řezu oběžného kola i spirály se opírá o nástroje diferenciální geometrie ...
 • Snížení radiální síly odstředivých čerpadel 

  Koutný, Luděk
  Diplomová práce se zabývá problematikou radiální síly působící na rotor odstředivého čerpadla a možnostmi, jak ji snížit. Byly navrženy úpravy čerpadla a následně zkoumáno, jak tyto úpravy ovlivňují velikost radiální síly ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Kollár, Martin
  Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla, podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúce k stabilizaci spirálního telesa a oběžného ...
 • Úpravy čerpadla pro provoz v turbinovém režimu 

  Jahn, Jan
  Hydraulický návrh hydrodynamického stroje je proveden s cílem dosáhnout vysoké hodnoty účinnosti transformace energie. Hydraulický návrh čerpadla a turbíny má své specifické odlišnosti. Za pomoci numerické mechaniky tekutin ...
 • Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla 

  Heinz, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje ...