Now showing items 1-4 of 4

 • Diskové ztráty u odstředivých čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného ...
 • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

  Galuška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
 • Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel 

  Šály, Peter
  Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý ...
 • Tribologické hodnocení třecích dvojic dílců odstředivých čerpadel 

  Obručník, Daniel
  Práce řeší problematiku tribologických vlastností materiálových dvojic na základě požadavků firmy Sigmy Group a.s. Pro dostupné materiály byl zadán úkol navrhnout tribologické dvojice a ověřit jejich vlastnosti.