Now showing items 1-2 of 2

  • Segmentace řeči 

    Andrla, Petr
    V rámci diplomové práce byl vytvořen program pro segmentaci nahrávek řeči na fonémy. Tento program byl vytvořen v prostředí Matlab a skládá se z několika skriptů. Program umožňuje automatickou segmentaci. Segmentace řeči ...
  • Výpočet tempa řeči 

    Galáž, Zoltán
    V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...