Now showing items 1-2 of 2

  • Redukce emisí NOx využitím keramického filtru 

    Rubišar, Václav
    Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i ...
  • Zneškodňování spalin znečištěných NOx II 

    Jedlička, Filip
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na kombinované čištění odpadních plynů prostřednictvím keramické svíčky, kde nanesený katalyzátor ...