Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nanovláken ve střepu tradiční keramiky 

    Sedláček, Daniel
    V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o keramických kompozitech s nanovlákny. Doposud byla většina výzkumů zaměřena na vyztužování hi-tech keramiky, jako např. karbidy a nitridy, ovšem tradiční keramika v tomto ...