Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

    Urbanovský, Jan
    Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve ...
  • Polovodičová keramika pro termoelektrické aplikace 

    Jebavá, Alžběta
    Cílem diplomové práce je pomocí různých metod syntézy vytvořit vícesložkový systém na bázi Ca-(Mn, Co)-O. Teoretická část práce popisuje keramické materiály, především pro polovodičové aplikace, jejich přípravu a zpracování. ...