Now showing items 1-11 of 11

 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ostrézí, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu vytavitelného modelu a sledování nejnovějších trendů v této oblasti. Popisuje se zde postup výroby od matečné formy, typů používaných vosků, výroba voskového modelu a keramické ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Žuja, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o současných metodách a inovačních technologiích vytavitelného voskového modelu. Práce dále popisuje literární rešerši v současnosti využívané metody a taky nabízí reálný pohled do budoucnosti ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Bártů, Zbyněk
  Bakalářská práce je zaměřena na nejmodernější a nejnovější trendy používané v technologii vytavitelného modelu. Cíl této bakalářské práce je literární rešerše na nejmodernější zařízení, které jsou používané při výrobě ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ševčík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje proces lití na vytavitelný model v jednotlivých fázích výroby. Tedy od výroby matečné formy, voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, odlévání, až po dokončující operace a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Vliv použitých surovin na konečnou kvalitu Al odlitků zhotovených technologií vytavitelného modelu 

  Macko, Martin
  Cílem práce je zhodnotit stávajíci technologii výroby keramické skořepiny ve slévárně MESIT Foundry, a.s. a technologii optimalizovat. Skořepiny jsou zhodnoceny z hlediska pevnosti, prodyšnosti a mikrostruktury. Následně ...
 • Vliv procesních parametrů zařízení Cyclone na kvalitu keramických skořepin 

  Lederer, Vojtěch
  Diplomová práce obsahuje úvod do problematiky sušení skořepin, jeho monitorování a vlivu na vlastnosti skořepin. V práci je experimentováno se zařízením Cyclone, které je dále popsáno. Je zkoumán proces sušení skořepin v ...
 • Vývoj keramické skořepinové formy pro výrobu rozměrných Al odlitků 

  Hýbal, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o volbě nejvhodnějšího složení keramické skořepinové formy pro hliníkové odlitky lité metodou přesného lití. Nejvhodnější složení keramických skořepin je zvoleno na základě výsledků provedených ...