Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

    Pulec, Jiří
    Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
  • Roztékavost bezolovnatých pájek na keramických substrátech 

    Lipavský, Lubomír
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na test roztékavosti. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, zkoušky smáčivosti prováděné na pájených ...