Now showing items 1-8 of 8

 • Cukrářská dílna v Trutnově. Řešení technologické etapy procesů vnitřních a dokončovacích 

  Dolejška, Lukáš
  Bakalářská práce řeší přípravu a organizaci technologické etapy vnitřních a dokončovacích procesů v cukrářské dílně v Trutnově. Základem práce je rozpočet této technologické etapy a časový plán. Pozornost je dále věnována ...
 • Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 

  Lysáková, Vanda
  Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři varianty skladby. Podlahy jsou posouzeny z hlediska finančního, ...
 • Hotel 

  Řehoř, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu hotelu, který se nachází na okraji golfového areálu Kaskáda nedaleko Jinačovic. Jedná se o zděnou stavbu se dvěma nadzemními a jedním podzemním ...
 • Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii 

  Keršnerová, Lucie
  Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a ...
 • Příprava a organizace výstavby souboru bytových domů ve Štětí 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. ...
 • Stavebně technologická etapa provedení podlah v objektu gymnázia 

  Hánová, Kristýna
  Daná bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou etapou provádění podlah v objektu Rakouského gymnázia, které se nachází v Praze. Hlavní částí dané práce je technologický předpis pro nášlapné vrstvy a nosnou podlahovou ...
 • Stavebně technologická studie etapy provádění podlah v domově pro seniory 

  Hesková, Veronika
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii etapy provádění podlah v novostavbě domova pro seniory v Luhačovicích. Součástí této práce je technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz ...
 • Výstavba haly s administrativou, Velká Bíteš - řešení etapy podlah 

  Kladivo, Jiří
  V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na řešení etapy podlah v objektu, který je složen ze dvou částí, z jednolodní skladovací haly a dvoupodlažní administrativní budovy. Objekt se nachází jižně od města Velká Bíteš. Tato ...