Now showing items 1-2 of 2

  • Hotel "Na vyhlídce" 

    Brandýská, Veronika
    Obsahem diplomové práce je projektová dokumentace hotelu Na Vyhlídce v Obci Nový Hradec Králové .Stavba má 3 nadzemní podlaží, je nepodsklepená a zastřešena plochou střechou s kačírkem. Budova se dělí na dvě části. První ...
  • Rodinný dům s kadeřnictvím 

    Brandýská, Veronika
    Obsahem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s kadeřnictvím v obci Vysoká nad Labem. Stavba je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepena a zastřešena plochou střechou s kačírkem. ...