Now showing items 1-20 of 27

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti 

  Vitásek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně, zejména v ortopedických a dentálních aplikacích. Úvodní část práce se zaměřuje na požadavky a současný stav biomateriálů používaných v kostním ...
 • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

  Dupák, Libor
  Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...
 • Mrazuvzdornost pálených střešních tašek s ohledem na metodiku laboratorního zkoušení 

  Khongová, Ingrid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mrazuvzdornost pálených střešních tašek. Mrazuvzdornost se řadí mezi nejdůležitější parametry, od kterých se odvíjí její odolnost a životnost. Přímé laboratorní metody jsou velice časově ...
 • Návrh konstrukčního řešení automobilového iniciátoru 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení konstrukce a designu automobilového iniciátoru. Návrh je prováděn s ohledem na požadavek zajištění maximální funkčnosti celého prvku. U volby materiálů a použitých technologií ...
 • Nízkoteplotní zkoušky a lomová houževnatost vybraných keramických materiálů 

  Beck, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá určovaním lomovej húževnatosti sintrovaného karbidu kremíka a liateho čadiča za využitia vzoriek s rovným vrubom (SEVNB) a chevronovým vrubom (CNB) pri izbovej a znížených teplotách. Úvodné ...
 • ODPUŠTĚNÍ, STRACH A OČEKÁVÁNÍ 

  Pavlíčková, Ivana
  Zohledňování ekonomického systému a jeho následná sublimace do procesů společenského života hraje v kolekci hlavní roli, což s sebou latentně nese i tematizaci těžkého břemene lidského bytí či otázek morální volby. Pozornost ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Uhrová, Veronika
  Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele s původním využitím jako parkovací plocha mezi ulicemi Křenová, Vlhká, Skořepka a uvažované nové městské třídy. Návrh vychází z myšlenky dvě hlavní funkce, dva odlišné návrhy ...
 • Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku 

  Kovář, Jaroslav
  Tato práce se zabývá porovnáním Weibullovy teorie nejslabšího článku se zahrnutím jednoho a všech tří hlavních napětí. Napětí potřebná pro tuto teorii jsou určována pomocí metody konečných prvků. V úvodu práce je provedena ...
 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití 

  Veselý, Jan
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě bylo optimalizováno složení suspenze oxidu hlinitého pro výrobu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu. Byly ...
 • Resinátové pasty 

  Tomašák, Lukáš
  Práce se věnuje výrobě tlusté vrstvy z resinátové pasty na keramickém substrátu na základě návrhu testovacího motivu. Je přestavena optimalizace pracovního postupu vedoucí k úspěšné realizaci vrstvy. Využitím elektronového ...
 • Sanitární keramika 

  Foret, Martin
  Moje praktická diplomová práce je návrh prezentace firmy Jika-Laufen s.r.o. na mezinárodní výstavu Expo 2015 v Miláně. Práce spočívá v navržení umyvadel a jejich instalace do expozice tak, aby byly v jednotném duchu. Navrhl ...
 • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

  Kelecsényi, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Sol-gel syntéza a vlastnosti nanočástic piezokeramických materiálů na bázi(BaxCa1-x)(TiyZr1-y)O3 

  Vacek, Petr
  Tématem práce byla sol-gel syntéza nanočástic piezokeramiky na bázi BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ), příprava slinutých vzorků a analýza jejich struktury a vlastností. V teoretické části byly shrnuty poznatky o piezoelektrických ...
 • Studium interakce simulované tělní tekutiny na produkci apatitů 

  Horváthová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním interakcie rôznych simulovaných telesných tekutín s keramickými biomateriálmi. Zahŕňa postupy prípravy tekutín, prípravu vzoriek a následnú analýzu ich vzájomnej interakcie. ...
 • Studium vlastností tenkých kovových spojů korundové keramiky a korozivzdorné oceli 

  Rimko, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o spojoch medzi kovom a keramikou so zameraním na spájkovanie. Teoretická časť sa venuje základom spájkovania kovu a keramiky. Experimentálna časť sa zaoberá konkrétnym spojom a rozborom ...
 • Syntéza a slinování keramiky na bázi ZrO2 pro biomedicínské aplikace 

  Jahodová, Daniela
  Tématem diplomové práce je příprava tetragonálního oxidu zirkoničitého dopovaného oxidem yttritým, ceričitým a hořečnatým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a popis dopované keramiky, dále na možnosti přípravy ...