Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby 

  Liška, Stanislav
  Tato práce si dává za úkol poskytnou čtenářům pohled na možnosti zabezpečení webových služeb a jejich autentizaci. Druhá kapitola obecně vysvětluje webové služby a třetí kapitola bezpečností protokoly spolu s autentizací. ...
 • Bezpečný přístup do webového rozhraní 

  Kazik, Milan
  Dokument obsahuje základní principy a postupy při bezpečném přístupu do webového informačního systému. Skládá se z teoretické části a následné praktické realizace. Tyto dvě části jsou psané přímo v každé kapitole současně. ...
 • Bezpečný transport dat Netflow 

  Ručka, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je zabezpečení komunikace v nástroji NetFlow. Komunikace v NetFlow není nijak chráněná proti neoprávněnému vniknutí, navíc pracuje nad transportním protokolem UDP, což je protokol, který ...
 • Certifikační postupy pro experimentální letouny 

  Soják, Zbyněk
  Práce obsahuje souhrn certifikačních postupů pro experimentální letouny. Jednotlivé úkoly, které musí výrobce splňovat pro správný postup certifikace. Úkoly jsou dané úřadem ÚCL, který kontroluje výrobní postupy letounu. ...
 • Digitální podpis 

  Vaverka, Aleš
  Digitálního podpisu, které je námětem této semestrální práce, je v současnosti velmi aktuální. Se stále vzrůstajícími možnostmi internetu a vidinou snižující se četnosti používání papírové dokumentace bylo nutné vyvinout ...
 • Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Práce popisuje a vysvětluje pojmy, které se využívají v oblasti elektronické komunikace a ...
 • Elektronická podatelna pro obecní úřady 

  Stránský, Karel
  Bakalářská práce "Elektronická podatelna pro obecní úřady" je zaměřena na využití elektronických podatelen pro elektronickou komunikaci občanů s orgány veřejné správy. První část práce popisuje legislativní stránku související ...
 • Elektronická podatelna VUT 2 

  Beran, Martin
  Tato práce se věnuje problematice elektronické podatelny pro VUT. Rozebírá princip fungování elektronické podatelny, elektronického podepisování a porovnává nabídku komerčních podatelen. Věnuje se návrhu a realizaci ...
 • Elektronický podpis v praxi 

  Miška, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou systému pro správu a zabezpečení elektronických certifikátů určených k podpisu dokumentů. Aplikace vytvořená v této práci je koncipována jako konzolová aplikace volána z příkazové řádky ...
 • Hardwarové kryptografické moduly pro zabezpečení LAN 

  Loutocký, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou virtuálních privátních sítí (VPN). První část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů počítačové bezpečnosti, které jsou nutné pro lepší pochopení dalších částí. Ve druhé části je ...
 • Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť 

  Sakala, Peter
  Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL ...
 • Lékařský software pro vyúčtování dokladů 

  Pohl, Ondřej
  Cílem práce je rozšíření lékařského softwaru OpenDositech. Rozšířením je implementace rozhraní pro elektronickou komunikaci s webovými portály zdravotních pojišťoven do programu OpenDositech. Nejprve je popsán dostupný ...
 • Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy 

  Havlena, Jan
  Bakalářská práce "Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy" má za cíl vytvoření modulu pro komunikaci s portálem České daňové správy (ČDS) a implementování jedno pilotní elektronické podání přiznání na tento ...
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Marček, Ján
  V práci je rozebírán úvod do zabezpečovacích mechanismu. Postup vysvětluje základní pojmy, principy šifrování, bezpečnosti moderních protokolu a základní principy, které se používají při přenosu informací v síti. Práce ...
 • Projekt systému bezpečného podniku 

  Bohovič, Adrian
  Diplomová práca sa zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín pri procesoch výroby, a ich následnú optimalizáciu tak aby pri procesoch vznikali čo najmenšie riziká výskytu nebezpečenstva ...
 • Projekt systému bezpečného podniku 

  Res, Dominik
  Diplomová práce se věnuje programu Bezpečný podnik, který je na území České republiky znakem nadstandardního zájmu společnosti o bezpečné pracoviště, ochranu zdraví zaměstnanců a systémové pojetí řízení těchto oblastí. ...
 • Software pro obsluhu datových schránek 

  Janečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem aktuálního stavu elektronizace státní správy. Popisuje jednotlivé oblasti a jejich problémy. Dále se zaměřuje na informační technologie užívané v rámci eGovernmentu a popisuje jejich ...
 • Šifrování SMS pro mobilní komunikaci 

  Lisoněk, David
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování krátké textové zprávy (SMS) v mobilní komunikaci. Úvod práce je vyhrazen přehledu prvků v GSM radiotelefonních sítí a přenosu SMS zpráv v ní. Další kapitola se věnuje popisu ...
 • Využití elektronického podpisu v obchodní komunikaci. 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá elektronickým podpisem a jeho využitím na nejmodernější úrovni a je zaměřená na ochranu dat ve světě elektronických dokumentů. Popisuje tyto technologie po technické i legislativní stránce s využitím v praxi ...