Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Založení cestovní agentury 

  Yilmaz, Devrim
  Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce ...
 • Založení internetové cestovní agentury 

  Solárik, Róbert
  Táto diplomová práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre online cestovnú agentúru s cieľom zistiť, či je ekonomicky výhodné začať podnikať v turistickom ruchu ako predajca zájazdov cez internet. Táto práca ...