Now showing items 1-12 of 12

 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s. 

  Růžičková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické ...
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Turečková, Erika
  Diplomová práce se zabývá problematikou cestovní agentury, která působí jako prostředník při prodeji zájezdů cestovním kancelářím. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola nese název Teoretická ...
 • Návrh marketingové komunikace pro cestovní agenturu 

  Světlíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá oblastí marketingu, přesněji oblastí komunikačního mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Cílem práce je zdokonalit marketingovou komunikaci společnosti s jejími zákazníky a to za pomoci návrhů, které ...
 • Návrh marketingových aktivit cestovní agentury 

  Světlíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Na základě analýzy navrhuji takové změny v marketingovém mixu, které pomohou společnosti získat nové zákazníky a udržet stávající. Návrhy ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

  Tmejová, Miloslava
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury 

  Jiříková, Iva
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr – rozšíření cestovní agentury“, je zaměřená na sestavení podnikatelského plánu, dle kterého bude v budoucnu možné rozšířit již fungující cestovní agenturu o další předmět podnikání. V ...
 • Podnikatelský záměr CA Invia 

  Doláková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření cestovní agentury 

  Kavková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání konkrétně v oblasti cestovního ruchu. Zaměřuje se na analýzu stávajícího podnikatelského subjektu, a to cestovní agentury Bolsa travel. Analýzy vnitřního a oborového ...
 • Využití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik podnikatelského subjektu 

  Kavková, Karolína
  Hlavním účelem diplomové práce je analýza cestovní agentury Bolsa travel pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik. Práce se skládá ze čtyř částí. První část pracuje s teoretickými ...