Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime 

  Janáčková, Lenka
  Tahle práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro cestovní kancelář. Konkrétními doporučeními forem propagace se má stát marketingová strategie úspěšnější, má přinést majiteli firmy vyšší zisky a také ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře. Spokojenost zákazníků je klíčovou součástí pro udržení tržní pozice, dobrého jména společnosti a její růst. Spokojenost klientů je obzvláště ...
 • Caravan Club 

  Fišerová, Barbora
  Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. století do ...
 • Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě 

  Grigušová, Kamila
  Diplomová práce popisuje strukturu cílů a podmínek využití strukturálních fondů. Vlastní zpracování je zaměřené na jejich aplikaci v praxi, která obsahuje návrh projektu pro město Poprad v oblasti cestovního ruchu.
 • Marketingová strategie pro vybranou společnost 

  Rehuš, Martin
  Má diplomová práce se zabývá marketingovou strategií hotelu Medplaya Hotel Bali, což je tříhvězdičkový hotel, který se nachází v těsné blízkosti města Málaga ve Španělsku. Je tvořen třemi připojenými budovami, které tvoří ...
 • Marketingové aktivity v oblasti mikroregionu Moravský kras 

  Závišková, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast mikroregionu Moravský kras, která je podrobena marketingové situační analýze destinace. Na základě získaných informací z analýzy jsou navrženy marketingové aktivity tak, aby se zvýšil ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Marketingový mix hotelu Maximus Resort 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním ...
 • Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí 

  Lužová, Veronika
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Slavkov u Brna a jeho okolí“ se zabývá úpravou stávajícího marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace, které zvýší cestovní ruch ve Slavkově u Brna a jeho okolí, ...
 • Marketingový mix města Velké Meziříčí 

  Pelikánová, Adéla
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Velké Meziříčí“ se zabývá vypracováním marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace cestovního ruchu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení ...
 • Marketingový plán cestovní kanceláře 

  Šotola, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového plánu pro cestovní kancelář AVANTI-TOUR. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu. ...
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečný, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...
 • Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář 

  Lašáková, Petra
  Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová ...
 • Návrh marketingového mixu pro CK Azzurro 

  Meisterová, Michala
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu pro CK Azzurro“ je analyzování marketingových nástrojů cestovní kanceláře Azzurro a následný návrh a doporučení v dané oblasti. První část tvoří kapitoly, ve kterých ...
 • Návrh marketingového řešení cestovní kanceláře 

  Foltýn, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast marketingu a jejím cílem je analýza marketingových aktivit cestovní kanceláře a návrh marketingového řešení, jenž usnadní společnosti získávání nových klientů.
 • Návrh na zlepšení úrovně cestovního ruchu města Ivančice 

  Hrdličková, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s cestovním ruchem města Ivančice.Obsahuje návrh na zlepšení úrovně cestovního ruchu ve městě Ivančice, analýzu slabých a silných stránek pomocí SWOT analýzy. Analýza je ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh podnikatelského záměru v oblasti cestovního ruchu 

  Navrátilová, Silvie
  Bakalářská práce je návrhem podnikání v oblasti cestovního ruchu na základě živnostenského oprávnění. Vytvořená cestovní agentura bude zprostředkovávat ubytování, stravování a výuku oblíbených sportů. Zakladateli má pomoci ...
 • Návrh rozvoje cestovního ruchu a jeho dopad na podnikání v Hostýnsko-vsetínské hornatině 

  Bláhová, Adéla
  Tématem této bakalářské práce je marketing cestovního ruchu v oblasti Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Cílem je posouzení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu této turistické oblasti. První část je teoretická, a jsou zde ...