Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dílčí části informačního systému pro cestující 

    Daniel, Adam
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu časti informačného systému pre cestujúcich. Navrhnutý systém je zameraný na prehľadné poskytovanie informácií o jazde rekreačne-turistického vlaku. Jej výsledkom je webový ...