Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh změn komunikačního mixu konkrétní cestovní kanceláře 

  Šenková, Michaela
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu marketingovej situácie cestovnej kancelárie BUBO travel agency, s.r.o. Pomocou analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia je vyhodnotený komunikačný mix tejto ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj sportovního areálu 

  Pintér, Gabriel
  Diplomová práca obsahuje návrh plánu rozvoja pre spoločnosť Vadaš s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti cestovného ruchu. V práci je vypracovaná teoretická časť a analýza súčasného stavu. Na základe tejto analýzy je navrhnutý ...
 • Přístupy k znovuvyužití památkových objektu 

  Barňák, Tomáš
  Práca stručne definuje základne pojmy v oblasti pamiatok a základné rozdelenia. Možnosti vlastníkov pamiatkových objektov, ich práva a povinnosti. Načrtáva možnosti akú podporu majú a môžu mať pamiatkové objekty zo strany ...
 • Vzdělávání zaměstnanců jako nástroj ke zlepšení služeb v cestovním ruchu 

  Leščišinová, Nikola
  V bakalárskej práci sa pojednáva o problematike vzdelávania zamestnancov v oblasti cestovného ruchu. Vďaka dotazníkovému preskúmaniu dokáže práca analyzovať súčasný stav vzdelávania v skúmanej oblasti. V práci je použité ...
 • Založení cestovní agentury 

  Yilmaz, Devrim
  Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce ...