Now showing items 1-2 of 2

  • Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby 

    Vrbacká, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz a jejich praktickým využitím. Statisticky modelujeme úspěšnost kopu v rugby a zkoumat dominantní faktory (poloha míče, styl kopu, typ hráče) a jejich interakce. ...
  • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

    Joska, Jakub
    První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...