Now showing items 1-5 of 5

 • Dopravníkový překladač 

  Chlapečka, Tomáš
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh přesuvny Europalet mezi válečkovým a řetězovým dopravníkem a konstrukční řešení řetězového dopravníku o délce 12m. Zdvih přesuvny je vyřešen pomocí elektrických aktuátorů a dimenzován ...
 • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku 

  Baňka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem závěsného dopravníku. Obsahuje funkční výpočty pro jednodráhový řetězový dopravník, uvádí způsoby řešení pohonů, konstrukční řešení jednotlivých částí dopravníku a rešerši ...
 • Návrh krokovacího roštu k odhrotovacím strojům 

  Mazánek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem krokovacího dopravníku, který je určen k transportu kruhových tyčí délek 3 m až 12 m a průměrů 20 mm až 100 mm v rámci pracoviště odhrotování. Jedná se o zařízení složené z řetězových ...
 • Přesuvna 

  Zubr, Tomáš
  V této práci je řešen konstrukční návrh dopravního uzlu (přesuvna) mezi válečkovou tratí a řetězovým dopravníkem pro přepravu EURO palet. Dopravníky jsou navzájem kolmé. Obsahem bakalářské práce je funkční konstrukční návrh ...
 • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

  Holcapfl, Zdeněk
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...