Now showing items 1-15 of 15

 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Žák, Vojtěch
  Bakalářská práce se věnuje change managementu vybraného sportovního klubu tanečního sportu. Hlavní záměr je navrhnout aplikovatelné změny, které mohou zefektivnit chod klubu a budou mít vliv na růst výkonnosti tanečníků. ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí 

  Kruliš, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Smolík, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na návrh změn pro potřeby dalšího rozvoje podnikání v obchodní firmě. Návrh změn bude vycházet ze závěrů provedené analýzy aktuálního stavu informačního systému a souvisejících procesů ve firmě. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cenek, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu informačního systému ve firmě KOVOLIKA STAINLESS a.s., která má vést k návrhu změn pro zvýšení efektivity výroby a zlepšení informační bezpečnosti. Hlavním cílem ...
 • Řízení rizik v projektovém managementu 

  Řezníček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematiku řízení rizik v projektovém managementu. Soustředí se na projekt, který popisuje změnu procesu udělování dovolené a zavádí motivační systém pro zaměstnance. Práce je rozdělena do tří ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Bednář, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zefektivnění procesů v IT firmě 

  Hajtol, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá zefektívnením procesu obstarávania HW pomocou metód projektového manažmentu v softwarovej spoločnosti. V prvej časti sú popísané teoretické východiská z oblasti projektového manažmentu a riadenia ...
 • Zavedení BIM pomocí projektového řízení 

  Kadaníková, Nela
  Bakalářská práce popisuje problematiku zavedení metody informačního modelování staveb (BIM) v konkrétním stavebním podniku. Využívání metody BIM přispěje k udržení konkurenceschopnosti podniku a umožní efektivnější přístup ...
 • Změna systému řízení podniku 

  Častulíková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na změnový management podle Lewinova modelu, který proces změny dělí na tři fáze: rozmrazení, realizace a zamrazení. Ve sledované společnosti Regionální poradenská agentura, s.r.o. bude navrhnuta ...
 • Zvládání rizik při implementaci změn 

  Anca, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá zvládáním rizik při implementaci změn v konkrétní firmě se zaměřením na lidského činitele. Literární rešerše se věnuje odbornému popisu témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující ...