Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Zabloudil, Aleš
    Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...