Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

    Matuška, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlubokého zásobníku pro různé sypké materiály. V práci je zpracován rozbor volby typu konstrukce, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet tloušťky stěny zásobníku. Jsou zde také ...
  • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

    Kadyrgozhin, Yermek
    Podstatou této diplomové práce je provést konstrukční návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. V práci je proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Dále ...