Now showing items 1-1 of 1

  • Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy 

    Mikel, Pavel
    Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a ...