Now showing items 1-8 of 8

 • Desková konstrukce v obci Staré Město 

  Pejčoch, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Krupá v obci Staré Město. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá železobetonová deska o jednom poli. Statický výpočet byl proveden ve dvou verzích, které byly ...
 • Most na místní komunikaci 

  Janek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením trámového mostu o jednom poli, provedeného z předpjatého betonu. Cílem je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na zadané zatížení.
 • Most nad odvodňovacím kanálom 

  Kováč, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom monolotického cestného mosta na rýchlostnej ceste R4 medzi Žaronovicou a Šášovským Podhradím. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad odvodňovací kanál, v druhom rade ...
 • Návrh deskového mostu 

  Strachoň, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli. První kapitola je věnována návrhu dvou variant mostu a výběru jedné z nich pro výpočet. Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na ...
 • Návrh deskového mostu o jednom poli 

  Mareček, Tomáš
  Práca je zameraná na návrh a posúdenie doskového mostu o jednom poli. Je rozčlenená na jednotlivé kapitoly v chronologickom poradí podľa postupu návrhu a posúdenia. Prvá kapitola je venovaná návrhu dvoch variant mostu a ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Fojtů, Jan
  Úkolem práce je bezpečný a hospodárný návrh mostní konstrukce přes vodní tok v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Ze tří možných variant navržených dle doporučených rozměrů je preferován průřez se dvěma trámy a ...
 • Návrh železničního mostu o jednom poli 

  Tomisová, Gabriela
  Předmětem práce je návrh mostní konstrukce převádějící jednokolejnou železniční trať přes vodoteč, cyklostezku a stezku pro chodce. Z vypracovaných variant je preferována konstrukce předpjatého parapetního mostu o jednom ...
 • Předpjatá konstrukce z drátkobetonu 

  Herka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli, přičemž konstrukce je uvažována ve dvou variantách - z předpjatého betonu a z předpjatého drátkobetonu. Cílem je posoudit přínos použití ocelových vláken ...