Now showing items 1-20 of 28

 • Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači 

  Kus, Václav
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování ...
 • Binary Memory Implemented by Using Variable Gain Amplifiers With Multipliers 

  Petržela, Jiří; Šotner, Roman (IEEE, 2020-11-01)
  This work describes design process toward fully analogue binary memory where two coupled piecewise-linear (PWL) resistors are implemented using novel network topology with voltage gain amplifiers (VGA). These versatile ...
 • Capacity of Spaces of Properties Formulae, Approximations and Qualitative Shapes 

  Bila, Jiri (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  This article focuses on the exploration of spaces and models in which we describe the behavior of complex systems as special shapes. We understand these shapes both as a configuration of properties and their values, and ...
 • Chua's Circuit in Spread Spectrum Communication Systems 

  Galajda, P.; Kocur, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-06)
  Communication system via chaotic modulations is demonstrated. It contains the well-known chaotic circuits as its basic elements - Chua's circuits. The proposed system has some standard properties of spread spectrum ...
 • Conservative Chaos Generators with CCII+ Based on Mathematical Model of Nonlinear Oscillator 

  Petrzela, J.; Slezak, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  In this detailed paper, several novel oscillator\'s configurations which consist only of five positive second generation current conveyors (CCII+) are presented and experimentally verified. Each network is able to generate ...
 • Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů 

  Kobza, Jaromír
  Předmětem této práce je obvodová realizace autonomních chaotických RC oscilátorů s nelineárním prvkem a seznámení se základními pojmy a problematikou tohoto typu oscilátorů. Vše se týká jednoho universálního obvodu, který ...
 • Generalized Canonical State Models of Third-Order Piecewise-Linear Dynamical Systems And Their Applications 

  Pospisil, J.; Brzobohaty, J.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  The elementary canonical state models of the third-order autonomous dynamical systems, topologically conjugate to Chua's circuit family, are generalized for any continuous and odd symmetrical piecewise-linear (PWL) feedback ...
 • Generalized single stage class C amplifier: analysis from the viewpoint of chaotic behavior 

  Petržela, Jiří (MDPI, 2020-07-22)
  This paper briefly describes a recent discovery that occurred during the study of the simplest mathematical model of a class C amplifier with a bipolar transistor. It is proved both numerically and experimentally that chaos ...
 • Golden disc 

  Topinka, Jiří
  Práce s galerijním prostorem, malbou, objekty a jejich kontextem.
 • In dust we trust 

  Rujbr, Kamil
  Skrze papíry a plátna vyprávím příběh každodenní závislosti, která nás obklopuje. Vycházím z osobních pocitů a nasávám atmosféru města a míst z okraje společnosti. Toto téma zobrazuji formou abstraktní kresby a malby, ve ...
 • Investigation of predictability of Chaotic Signals 

  Sebesta, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-04)
  Variables and functions for expressing quality of the prediction of the chaotic signal can serve as tools for simplified but useful description of the chaotic signal. In this paper, the known generation mechanism of chaos ...
 • Metody indikace chaosu v nelineárních dynamických systémech 

  Tancjurová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zejména spojitými nelineárními dynamickými systémy, které vykazují chaotické chování. Hlavním cílem je vytvoření algoritmů pro detekci chaosu a jejich následné testování na známých modelech. ...
 • Modeling Deterministic Chaos Using Electronic Circuits 

  Petrzela, J.; Hrubos, Z.; Gotthans, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  This paper brings a note on systematic circuit synthesis methods for modeling the dynamical systems given by mathematical model. Both classical synthesis and integrator based method is demonstrated via the relatively ...
 • Modelling of Pulse Propagation in Nonlinear Photonic Structures 

  Sterkhova, Anna
  V současnosti jsme svědky stále zvyšujících se nároku na rychlost přenosu a zpracování signálu a kapacitu pamet’ových zařízení. Proto se pozornost výzkumných pracovníku zaměřuje k plně optickým zařízením, která by mohla ...
 • New Canonical State Models of Chua's Circuit Family 

  Pospisil, J.; Brzobohaty, J.; Kolka, Zdeněk; Horska-Kreuzigerova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  Two new modified types of canonical state models simulating chaotic phenomena in piecewise-linear dynamical systems are derived. Both are topologically conjugate to Class C similarly as Chua's circuit family. Their state ...
 • New chaotic dynamical system with a conic-shaped equilibrium located on the plane structure 

  Petržela, Jiří; Götthans, Tomáš (MDPI, 2017-09-22)
  This paper presents a new autonomous deterministic dynamical system with equilibrium degenerated into a plane-oriented hyperbolic geometrical structure. It is demonstrated via numerical analysis and laboratory experiments ...
 • New Chaotic Oscillator Derived from Class C Single Transistor-Based Amplifier 

  Petržela, Jiří (Hindawi, 2020-11-06)
  This paper describes new autonomous deterministic chaotic dynamical system having single unstable saddle-spiral fixed point. Mathematical model originates in the fundamental structure of class C amplifier. Evolution of ...
 • New Reference State Model of the Third-Order PWL Dynamical Systems 

  Pospisil, J.; Brzobohaty, J.; Kolka, Zdeněk; Horska, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-09)
  Starting from the first elementary canonical state model, the new simple state model of the third-order dynamical systems that belong to Class C is derived. A typical property of this new model is a very simple form of its ...
 • Nonlinear Resistor with Polynomial AV Characteristics and Its Application in Chaotic Oscillator 

  Petrzela, J.; Pospisil, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  This paper shows the realization of two terminal devices with an arbitrary polynomial nonlinearity up to the fifth order. The proposed design procedure is completely systematic using minimum of components. The very heart ...
 • Oscilátory generující nekonvenční signály 

  Hruboš, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé ...