Now showing items 1-2 of 2

  • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

    Fedorková, Lucie
    Tato práce se zabývá analýzou spojitého a diskrétního logistického modelu jednodruhové populace. U každého modelu je diskutována rovnováha, její stabilita a chování řešení modelu při různých počátečních podmínkách. V případě ...
  • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

    Oborná, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...