Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
 • Čtečka Braillova písma pro Android OS 

  Bokiš, Daniel
  Tato práce se zabývá analýzou a rozpoznáním znaků Braillova písma ve fotografii pořízené mobilním telefonem. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace pro rozpoznávání na mobilní platformě Android OS. Popsané obecné ...
 • Detekce a rozpoznání registračních značek vozidel 

  Tykva, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování systému, který v reálném čase pomocí neuronových sítí bude detekovat a rozpoznávat registrační značky vozidel. Nasbíraná data budou ukládána do databáze. ...
 • Editor kaligrafie s rozpoznáváním japonských znaků 

  Horáček, Petr
  Práce řeší problematiku vytvoření aplikace pro podporu výuky japonských znaků. Její součástí je i stručný přehled vývoje a podob japonského písma. Diskutuje některá existující řešení a na základě jejich studia stanovuje ...
 • Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru 

  Čermák, Justin
  Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu ...
 • Metody využívané pro OCR 

  Čermák, Marek
  Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a ...
 • Rozpoznávání znaků pomocí umělé inteligence 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání znaků v obraze pomocí neuronových sítí s využitím počítačového vidění a statistických momentů. Dále se zabývá návrhem této sítě a implementací této problematiky v programovacím ...