Now showing items 1-2 of 2

  • Lamelový hydrogenerátor 

    Mach, Jiří
    Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
  • Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel 

    Kuzmová, Barbora
    Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ...