Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby součástí z plastu 

    Špičák, Pavel
    Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...