Now showing items 1-11 of 11

 • Dynamické radiální síly působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Nováková, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radiálních sil působících na oběžné kolo odstředivého čerpadla. Problematika je řešena na odstředivém čerpadle BETA 26. Jsou zde řešeny síly, které působí na hřídeli čerpadla. ...
 • Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla 

  Smíšek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Modifikace krevního čerpadla, jako srdeční náhrady 

  Simandl, Mirek
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vířivého čerpadla a axiálním čerpadlem s prstencovými motory, jež jsou navržena jako srdeční náhrady. Je provedena analýza konceptů, které vznikly v přechozích diplomových pracích. ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Maléř, Pavel
  Diplomová práce má za cíl vytvořit program, který bude sloužit jako pomůcka při návrhu pracovního bodu odstředivého čerpadla. Program je určen především projektantům, ale najde své uplatnění i v oblasti školství. Skládá ...
 • Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla 

  Konečná, Kateřina
  Cílem diplomové práce Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla bylo vytvořit program pro vyhodnocení čerpacího systému, který by měl být účinnou pomůckou při projekčním návrhu těchto systémů. Program je rozdělen do dvou ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Chmatil, Ľuboš
  Předložená práce obsahuje teoretickou část, která podrobněji vysvětluje problematiku odstředivých čerpadel, charakteristiky odstředivých čerpadel a stabilitu Y(Q) charakteristiky, způsoby a podmínky stabilizace charakteristiky ...
 • Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla 

  Dančák, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vířivých čerpadel. Odvozená rovnice měrné energie je doplněna dalšími vztahy a výsledky provedených CFD výpočtů. Velká pozornost je věnována především mechanismu přenosu energie ...
 • Umělé srdce na principu plynových akumulátorů 

  Kunický, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem umělého srdce na principu plynových akumulátorů. Úvodní část popisuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému u člověka, mechanické srdeční náhrady a základní vlastnosti pneumatických ...
 • Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada 

  Coufalík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro ...
 • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

  Čápová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...