Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel 

    Kuzmová, Barbora
    Cílem této práce je zjištění parametrů kalových čerpadel. V první části práce je zpracována všeobecná rešerše čerpadel a jejich základní rozdělení. Popsány jsou i vlastnosti jednotlivých čerpadel. Jsou zde zmíněny důvody ...