Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kompresoru turbodmychadla 

    Domanský, David
    Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...
  • Návrh letadlové energetické jednotky 

    Poledno, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá základním konstrukčním návrhem letadlové pomocné energetické jednotky (LPEJ). Pro požadovaný výkon na hřídeli je navržen tepelný oběh, na základě kterého jsou určeny základní geometrické ...