Now showing items 1-4 of 4

 • Měření charakteristik ventilátorů 

  Coufalík, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů a jejich měření. Cílem je srovnání výsledků měření z certifikované zkušebny s výsledky z alternativního měřícího standu. V první části je čtenář obeznámen se ...
 • Ověření vlastností ventilátorů 

  Trnka, Jakub
  V této bakalářské práci se pojednává o ventilátorech a ventilátorových charakteristikách. Obsahuje rozdělení ventilátorů, popis základních typů a seznamuje s ventilátorovými charakteristikami. Část práce obsahuje popis ...
 • Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Pozdíšek, David
  Diplomová práce se zabývá přenosným pracovištěm pro automatizované měření charakteristik závislosti tlaku na průtoku vzduchu u ventilátorů a závislosti tlakových ztrát na průtoku vzduchu u elektrických strojů a jiných ...
 • Vliv nastavení ventilace na množství přiváděného vzduchu a jeho distribuci v kabině automobilu 

  Poláček, Filip
  Tato práce se zabývá měřením rozložení distribuce a množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu při různých venkovních podmínkách a nastavení klimatizace. Pro určení množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu ...