Now showing items 1-11 of 11

 • Charakterizace vlastností fotovoltaického systému 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Měření charakteristik turbodmychadel 

  Ušiak, Michal
  Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...
 • Návrh a analýza vlastností hydraulického servomechanismu řízení malého a rychlého letounu 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout servomechanismus vhodný k řízení malých rychlých letounů, jako jsou business jety a lehké víceúčelové bojové letouny. Hlavním úkolem bylo poté vzít navržené parametry a využít je při počítačové ...
 • Návrh rámu celoodpruženého horského kola 

  Zvozil, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rámu celoodpruženého horského bicykla. Na počiatku rozdeľuje horské bicykle do kategórii, popisuje funkciu tlmiča a objasňuje problematiku návrhu kinematiky rámu a jeho charakteristík s ...
 • Stanovení charakteristiky ventilátoru 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této bakalářské práce jsou ventilátory. První část pojednává o zařazení těchto strojů. Druhá kapitola uvádí rozdělení. Protože měřený ventilátor je radiálního typu, uvádí třetí kapitola teorii návrhu tohoto typu. ...
 • Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů 

  Langer, Roman
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je ...
 • Statistika extrémních hodnot 

  Fusek, Michal
  Diplomová práce se zabývá rozděleními extrémních hodnot. Teoretická část práce je věnována základům teorie extrémních hodnot a popisu základních typů extremálních rozdělení. Je zde zformulována limitní věta pro rozdělení ...
 • Systém pro počítačové měření charakteristik tranzistorů 

  Krásl, Martin
  Práce se zabývá metodami měření charakteristik tranzistorů ve třech základních zapojeních. U každého ze zapojení je uveden příklad charakteristiky získané ze simulátoru. Z výsledných charakteristik jsou odečteny diferenční ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Využití karbonové pleteniny při konstrukci pružných prvků zadní stavby horského kola 

  Linda, Jakub
  Cieľom práce je návrh karbónového pružného prvku v mechanizme odpruženia zadného kolesa horského bicykla. Pružný prvok bude nahrádzať rotačnú väzbu a svojou deformáciou bude umožňovať pohyb mechanizmu odpruženia zadného ...